נגרית יקירי - מטבחים

נגרית יקירי - מטבחים.

בית באלוני אבא

עיצוב: קאטי נוריאל

בית באלוני אבא

עיצוב: קאטי נוריאל

בית באלוני אבא

עיצוב: קאטי נוריאל

מקרר שתי דלתות, דלתות המקרר כחלק מהארון

בית באלוני אבא

עיצוב: קאטי נוריאל


בית בחיפה

עיצוב: קאטי נוריאל

בית בחיפה

עיצוב: קאטי נוריאל

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

מטבח בעיצוב חדשני, ארון קלפות חשמליות מזכוכית


בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

בית בנופית

עיצוב: אורית נעמן


בית בנופית

עיצוב: אורית נעמן

בית בנופית

שולחן מטבח נפתח

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן


בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

בית בחיפה

עיצוב: חני גילהר

בית בחיפה

עיצוב: חני גילהר


בית בחיפה

עיצוב: חני גילהר

בית בחיפה

עיצוב: קאטי נוריאל

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן

מטבח בעיצוב חדשני, ארון תריס חשמלי

בית בקרית טבעון

עיצוב: אורית נעמן


TOP